เด็กหญิงศิริวรรณ ชุมชัย นร.รร.ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ  คว้ารางวัลชนะเลิศบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศิริวรรณ ชุมชัย นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศบรรยายธรรม

ในการประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) ตามโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีพุทธศักราช 2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ณ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อไป