โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและชุมชน

 

โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ของนักเรียนทุน ม.ท.ศ. โดยมีนางอุดมพร เอกเอี่ยม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนจะจัดในวันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองขามและชุมชนบ้านหนองขาม โดยมีนายอำพล กิตติอำพน องคมนตรีเป็นประธานในพิธี (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)