ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2563 ประกาศรายชื่อ