ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ด้วยรัฐบาลบรูไนดารุสซาราม ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำ ของประเทศบรูไน หากสนใจรับทุนการศึกษา สามารถติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาราม