สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลราง B โรงเอทานอล โรงงานไฟฟ้าและ Packaging บริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด เยี่ยมชมการใช้นวัตกรรมบริหารจัดการการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ เยี่ยมชมการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ณ โรงเรียนบ้าน ภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว เยี่ยมชมการเรียนการสอนลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ(Active Learning) เยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่ การทำน้ำอ้อยคั้นสด การทำมาลัยมะกรูดใบเตย เยี่ยมชมการสาธิตการบังคับหุ่นยนต์ (Robotics)โดยเด็กพิเศษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเขียนโปรแกรม(Coding)และเยี่ยมแปลงเพาะชำไร่อ้อยของโรงเรียน โดยมี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล, นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ, นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, นายรชต วภักดิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ประธานกรรมการสถานศึกษา, นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) คณะครู นักเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ, นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมต้อนรับด้วย