โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรมการป้องกันตัวนักเรียน

 

 

11 กุมภาพันธ์.2563 นักเรียนหญิงชั้น.ป.6 – ม.3 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการป้องกันตัวสำหรับผู้หญิง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม เป็นวิทยากรการอบรม  ซึ่งในยุคสมัยนี้สังคมภายนอกเริ่มน่ากลัวขึ้น   บางทีครั้งผู้ใหญ่อาจจะอยู่ปกป้องบุตรหลานได้ไม่ตลอดเวลา   การที่ให้นักเเรียนได้ฝึกศิลปะป้องกันตัวไว้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี นอกจากจะไว้ป้องกันตัวแล้วยังถือเป็นการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย