สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แสดงความยินดีกับนายอำเภอในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าแสดงความยินดีกับนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งนายอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง