ผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิดงานโครงการ S.K.W. Open House 2020 ณ เวทีกลางหน้าอาคารเรียน 100 ปี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ S.K.W. Open House 2020 ณ เวทีกลาง หน้าอาคารเรียน 100 ปี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพ