ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนากอ

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนากอ  อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรทางการศึกษา 4 คน มีจำนวนนักเรียน 50 คน มีนายกฤษฎา  มณฑาสุวรรณเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนต่างๆ เพื่อติดตามการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน  พร้อมได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย