ผช.เลขา กพฐ. ประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 18 หน่วยพัฒนาที่ 5 จ.อุดรธานี

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 18 ประจำหน่วยพัฒนาที่ 5 จำนวน 144 คน ในการนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บรรยายพิเศษและให้โอวาทปิดการอบรม โดยมี นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มี ผอ.สพท. ในเขตตรวจราชการที่ 10, 11 และ 12 เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

>>>>> ภาพทั้งหมด <<<<<