รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด เครือข่ายวังทอง 1

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1 โดยมี นายศุภณัฐ จันประตูมอญ ประธานเครือข่ายฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อฝึกให้ลูกเสือ ยุวกาชาด อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และนำประสบการณ์การอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช่้ในชีวิตประจำวัน โดยมีลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด จำนวน 12 โรงเรียนร่วมเข้าค่าย จำนวน 193 คน ผู้กำกับ และรองผู้กำกับลูกเสือสามัญและยุวกาชาด  จำนวน 32 คน จัดกิจกรรมเข้าค่ายในระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก