สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  09.00  น. นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ซึ่งดำเนินการโดยเขตคุณภาพการศึกษานาดี  2  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์  2563  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี