ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562

       วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน ในการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(ชั้น ป.1) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สวัสดิ์ จันทร์ตรง : ถ่ายภาพ
พัชรี สิงห์น้อย : รายงาน