เปิดบ้านวิชาการ MT.Open House “วันดอกเอื้องบานที่แม่ทา”

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ MT.Open House “วันดอกเอื้องบานที่แม่ทา” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

นายระจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกล่าวรายงาน งานเปิดบ้านวิชาการฯ ครั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ สนับสนุน คณะครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งให้นักเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาในเขตพื้นที่บริการได้ร่วมกิจกรรม และแสดงความสามารถ เพื่อเชิญชวนนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมต่อไป

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ