สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตสุจริต

วันศุกร์ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตสุจริต  ณ  โรงแรมโกลเด้นแลนด์  รีสอร์ท  ตำบลไชยมงคล   อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา