รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมให้กำลังใจการประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯนางดวงกมล เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ร่วมในกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านพัฒนา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวพิมศรัณ นาคพังกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ประยูร พงษ์ประยูร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2