ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “กาฬสินธุ์ ทำงานต้องปลอดภัย ไร้แรงงานเด็ก” ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
“กาฬสินธุ์ ทำงานต้องปลอดภัย ไร้แรงงานเด็ก” ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่อเอื้อง ชาสุนทร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)