สพป.หนองคาย เขต 1 มอบทุนการศึกษานักเรียนดีแต่ยากจน ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. นายสุชน  ภัยธิราช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบทุนการศึกษานักเรียนดีแต่ยากจน ประจำปี 2563  จากกองทุนสวัสดิการเพื่อสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้  “กองทุนสวัสดิการเพื่อสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1” เกิดขึ้นจากดำริของ ดร.อนันต์  พันนึก ทั้งนี้เพื่อเป็นสวัสดีการให้แก่บุคลากรและนักเรียนในสังกัด โดยการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนกองทุนเช่นการปั่นปันรักเพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่นและการบริจาคทำบุญของบุคลากรในสังกัด  ในการมอบทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด  ทั้งนี้ มีนักเรียนรับทุน 155 ทุน จำนวนทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  155,000 บาท