สพป.สระแก้ว เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายสมพร  พิลาสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2562 และเป็นการให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)