สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผอ.สพป.พิษณุโลก  เขต 3  ประธานการประชุมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก