ประชุมมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียน

 

 

14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเรียนแบบ 017) จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดครปฐม กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1