ประชุมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาได้เชื่อมสัมพันธไมตรี เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมบุคลากรให้รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการเชื่อมสัมพันธไมตรี ให้เกิดมิตรภาพความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความสมัครสมานสามัคคี ในระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย อันจะส่งผลให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท คือ กีฬาบุคลกรสำนักงาน แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กีฬาผู้บริหาร  แข่งขันระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ -๔  และ สพม. เขต ๓๒   การแข่งขันกีฬาแบ่งออกเป็น ๕ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล  เปตอง วอลเลย์บอล (ชาย/หญิง) เซปักตระกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน (วิ่งผลัดลิงถือลูกท้อ , สายสัมพันธ์หายห่วง)