สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหางดง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหางดง จำนวน 22 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดประชาเกษม(นำ้ซุ้ม-ห้วยกว้าง) อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่     ภาพสุรินทร์ ศรีคำ/ข่าว กรุณา พุฒิมา