ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร สพป.สิงห์บุรี เลี้ยงอาหารมือกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย ทีมบริหารและบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ.
ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี และคณะ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยพร้อมมอบเงินร่วมจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา จำนวน 1,000 บาท และได้นำรถหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ของ สพป.สิงห์บุรี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของ สพป.สิงห์บุรี ไปให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระดับชั้น ป.4-6 โดยมี นางนิลาวรรณ์ โอภาศ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง