สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยม และติดตาม Reading Test ป.1 อ.วัดโบสถ์

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผอ.สพป.พิษณุโลก  เขต 3  ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนบ้านน้ำโจน  โรงเรียนบ้านแก่งคันนา  โรงเรียนวัดคันโช้ง  โรงเรียนวัดห้วยปลาไหล  และโรงเรียนท่าหนองปากพาน  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก