สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับมูลนิธิ CCF

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ร่วมกับ มูลนิธิ CCF นำโดย คุณวีระศักดิ์ พุทธิไสย ผู้ประสานงานของมูลนิธิ CCF เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมชี้แจงขอบข่ายการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ด้านการให้ความช่วยเหลือกับเด็กและเยาวชน ชุมชน และร่วมกันหารือแนวทางการจัดโครงการอาหารเช้าให้กับนักเรียน รวมทั้งการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิ CCF ได้ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี จำนวน 658 คน 13 โรงเรียน