กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3

         โรงเรียนมีโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและส่งผลผลิตสู่โครงการอาหารกลางมาตลอดทั้งปี  นอกจากนักเรียนได้รับอาหารโปรตีนราคาถูกแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย

ไข่ไก่ได้มาจากไหน?  ได้มาอย่างไร ?
เป็นคำถามที่เด็กๆ ถาม 
ไปดูของจริง!!!!!!! 

นายนิพนธ์ มณีรัตน์