สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เป็นตัวแทนเข้าประกวดโครงการนักเรียนไทยฟันดีของศูนย์อนามัยที่ 9 ระดับประเทศ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางลีลาวดี โพธิ์ทอง นักวิชาการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการนักเรียนไทยฟันดีของศูนย์อนามัยที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร อำเภอเนินสง่า จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นการประเมินคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้ารับรางวัลระดับประเทศ ทั้งนี้โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป