ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน และโรงเรียนบ้านพร้าว เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โดยได้เข้าเยี่ยมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

ภาพข่าวจาก ปชส. สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)