ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.ชูสิน วรเดช ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ในโอกาสที่มาตรวจ ติดตาม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน และโรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครอง ประชาชน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ทั้งนี้ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง และโรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนจะต้องไปเรียนรวม