ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง จังหวัดพระนครศรีีอยุธยา โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุวพันธ์ ผลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครูและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเดินสำรวจอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สนามกีฬา แปลงผัก ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง