ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงาน ปพ.3 สังกัด สพม.36

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ณ ห้องประชุมดอยจองทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม จำนวน 65 คน /น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว