การชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมี นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังการชี้แจงฯ จำนวน 18 คน/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว