เปิดบ้านวิชาการและตลาดนัดนักเรียน ประจำปี 2562 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์

              20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  ดร.มโน  ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2           เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE  เปิดบ้านวิชาการและตลาดนัดนักเรียนประจำปี 2562 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงผลงานนักเรียนที่จัดแสดงจากทุกกลุ่มสาระเรียนรู้  ณ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล สพป.ลพบุรี เขต 2