ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบ ปพ.3 ของ รร.ในสังกัด จังหวัดพะเยา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ณ ห้องประชุมน้ำอิง ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว