เยี่ยมชมการบริหารจัดการกระบวนการลูกเสือ Scout Master School

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้ตรวจการลูกเสือ และนายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการกระบวนการลูกเสือ Scout Master School (รร.SMS) พร้อมทั้งให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางในการเตรียมการประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ระดับชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ จ.เชียงราย โดยมี นายวุฒิชัย ใหม่วงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว