รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา –กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 กุดเชียงหมี–สามัคคี

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา –กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 กุดเชียงหมี–สามัคคี

โดยมีนายฉลอง เมืองพิล ผอ.โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 15 กุดเชียงหมี–สามัคคี กล่าวรายงาน

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหวาย อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวาย : นายณรงค์ ผิวคำสิงห์

บุญธรรม ทุราช : ภาพ

  

Latest posts by พัชริตา อุ่มแก้ว (see all)