งาน “วันดอกบัวบาน ณ ลานชุมชนแห่งการเรียนรู้”

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดงาน “วันดอกบัวบาน ณ ลานชุมชนแห่งการเรียนรู้”  เพื่อเผยแพร่ผลงานของครู นักเรียน และแสดงศักยภาพการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายศราวุธ  โรจนาวรรณ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการจัดศึกษา นางสาวปลิดา พันธ์วัน นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงาน “วันดอกบัวบาน ณ ลานชุมชนแห่งการเรียนรู้” วัตถุประสงค์จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานของครู นักเรียน และแสดงศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สู่สายตาสาธารณชน

กิจกรรมภาคกลางวัน ชมการแสดงผลงานทางวิชาการของครู นักเรียนในทุกระดับชั้น ชมการแสดงความสามารถของนักเรียน กิจกรรมาภคกลางคืน งาน “เปิดบ้านฉลองชัย รวมพลังน้ำใจสร้างพื้นโดม ๙๐ ปี” การฉลองแชมป์ประเทศไทยวอลเลย์บอลชาย วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ และการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น