สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบนโยบาย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายเกณฑ์ในการพิจารณาการย้ายให้กับคณะกรรมการประเมินและการให้คะแนนผู้ยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู (สายผู้สอน)ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก