ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ถวายตัวเป็นลูกหลานเจ้าเมืองคนแรก พระยาชัยสุนทร พร้อมด้วยบุคลากรร่วมเป็นเกียรติและรำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการจัดงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์” ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ถวายตัวเป็นลูกหลานเจ้าเมืองคนแรก
พระยาชัยสุนทร พร้อมด้วยบุคลากรร่วมเป็นเกียรติและรำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อเป็นสิริมงคลในการจัดงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์