ประชุมคัดเลือกนักเรียนรับทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายสมหวง ขุนพรหม รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1