ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา

วันที่ 25 กุมภาาพันธ์ 2563 นายสมหวง ขุนพรหม รองผอ.สพป.ปข.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยนางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคุณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งการให้ความรู้และการใช้โปรแกรม SCHOOlMIS เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ให้กับข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการและดูแลระบบโปรแกรม SHOOLMIS (โปรแกรมระบบบริหารจัดผลการเรียน) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึีกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 119 โรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน กว่า 150 คน ณ ห้องประชุมตะนาวศรี (ชั้น 3) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่