สพป.พังงา ประชุมหารือการถ่ายโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ ๑๒๔

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมหารือการถ่ายโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ ๑๒๔ ไปยังสังกัดเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า ซึ่งนำโดยนายสวัสดิ์  ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคักและคณะ เข้าร่วมหารือเพื่อรับฟังข้อชี้แนะในการถ่ายโอนให้เป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา