สพม.35 จัดอบรมการจัดการขยะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง

โดยนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัด มีจิตสำนึก และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะเพื่อความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสำนักงานน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี วิทยากรผู้ให้ความรู้  ร้อยตำรวจโท ไตรทิพย์ ใจจา รองสารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง  และนายวรวุฒิ แสงเมืองเปียง นักศึกษาปริญญาโท นักวิชามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง

ลัญจกร ผลวัฒนะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/ภาพ-รายงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน