สพม.34 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โจ้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่