สพป.ตาก เขต 1 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองตาก

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองตาก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 13 โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถด้านกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด.