ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การชี้แจงและสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ คณะรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การชี้แจงและสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
ที่เกี่ยวข้อง