สพป.ชลบุรี เขต 2 : จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนทีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มศิลปหัตถกรรม เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม ต่อไป โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า โรงเรียนวัดนากระรอก และอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยนักเรียน 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รวมกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 277 กิจกรรม สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2A2P0tD