ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนเป็นจุดจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคในกรณีเกิดพิบัติภัย

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
ร่วมเป็นเกียรติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนเป็นจุดจ่ายน้ำ
อุปโภคบริโภคในกรณีเกิดพิบัติภัยโดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์