สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.สระแก้ว เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการ ครู และนักเรียน พร้อมทั้งติดตามความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบในครั้งนี้

ภาพข่าวจาก ปชส. สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)